Việc giúp chấm dứt buôn bán động thực vật hoang dã bất hợp pháp là trong tầm tay của chúng ta.
Hãy cùng coi đó là sứ mệnh của chúng ta!